Kontakt

Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 62
01-424 Warszawa
NIP: 525-001-11-83, KRS: 0000305180
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł.

Tel.: 22 836 74 04
Fax: 22 836 74 04 wew. 28

Adres e-mail: administracja@morswola.pl

Kontakt
Chłodnia
"MORS-WOLA" Sp. z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 62
01-424 Warszawa
Tel.: 22 836 74 04