Firma

Firma powstała w 1937 roku jako część Spółki "Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni” Oddział w Warszawie.

Spółka prowadziła działalność także w latach 1939-1945 w czasie okupacji niemieckiej i działała nieprzerwanie do 1952 roku gdy Minister Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego przekształcił Spółkę w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Chłodnia Składowa w Warszawie".

W 1963 roku z połączenia „Chłodni Składowej w Warszawie” i „Chłodni Składowej Żerań” zostało utworzone przedsiębiorstwo  „Chłodnie Składowe w Warszawie”; w 1971 roku po przyłączeniu  do Chłodni Składowej w Ciechanowie przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w „Wojewódzkie Zakłady Chłodnicze w Warszawie”; a od 1975 roku prowadzi działalność pod nazwą „Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Warszawie”.

 W 1993 roku w wyniku podziału „Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Warszawie” powstają trzy podmioty w tym przedsiębiorstwo państwowe Chłodnia Przemysłowo-Handlowa "MORS-POLO" z siedzibą w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 62.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku decyzją Ministra Skarbu Państwa przedsiębiorstwo  państwowe  Chłodnia Przemysłowo-Handlowa „MORS-POLO” przekształcone zostało w spółkę prawa handlowego i prowadzi działalność pod firmą Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z o.o.

Kontakt
Chłodnia
"MORS-WOLA" Sp. z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 62
01-424 Warszawa
Tel.: 22 836 74 04